آجر دوقلو

این نوع آجر که به ابعاد 10*10*20 معروف به آجر دو قلو میباشد که جهت پیشرفت در کار از این نوع آجر برای دیوار چینی سالن ها و دیوارهای باغ مورد استفاده قرار میگیرد که این آجر با نوع لفتون از لحاظ سایز از طول و عرض یک سانتیمتر بزرگتر میباشد.